Menu

O nama

Udruženje Centar za razvoj socijalnog poduzetništva je neprofitna organizacija registrirana 2015. godine, koja svojim radom doprinosi razvoju socijalnog i omladinskog poduzetništva. 

Implementacija aktivnosti CRSP-a je fokusirana na animiranju građana da učestvuju u rješavanju društvenih problema Bosne i Hercegovine, kroz razvijanje okruženja u kojem se građani mogu samozapošljavati. 

CRSP će također, edukativnim putem kroz organizaciju seminara, debata, radionica, simpozijuma i drugih manifestacija, raditi na poboljšavanju saznanja o socijalnom poduzetništvu i vještina koje su građanima potrebne da vode vlastiti posao. 

U tu svrhu, CRSP nastoji raditi s mladim ljudima koji teže ka ostvarivanju inovativnih i društveno odgovornih i održivih ideja, te pomoći im da se pripreme za tržište rada. Stoga, mi podstičemo sve mlade osobe koje nastoje unaprijediti svoj lični potencijal u svrhu poboljšanja kvaliteta vlastitog života, pa i života zajednice, da se pridruže našoj organizaciji gdje su i više nego dobrodošli.

nazad na vrh

Login