Menu

SOCIJALNO PODUZETNISTVO

Socijalno poduzetnišvo predstavlja upotrebu poduzetničkog ponašanja za postizanje socijalnih ciljeva i dobrobiti za zajednicu. Koncept socijalnog poduzetništva obuhvata različite ekonomske inicijative koje ne teže ostvarivanju profita, već su usmjerene ka ostvarivanju javnog interesa ili interesa odrđenih socijalno-isključenih grupa stanovništva.

Ne postoji opće prihvaćeno shvatanje socijalnog preduzeća, ali jedna od najboljih definicija je ona koju daje EMES (European Research Network): "Socijalna preduzeća su privatne organizacije koje ne posluju radi ostvarivanja profita ("nonfor-profit"), a pružaju robu ili usluge koje su direktno povezane sa njihovim eksplicitnim ciljem da rade za dobrobit zajednice. Ona se oslanjaju na kolektivnu dinamiku, koju stvara nekoliko vrsta stakeholder-a, koji su u njihovim upravljačkim tjelima, koji visoko vrednuju autonomiju ovih preduzeća i snose ekonomske rizike, povezane sa njihovom djelatnošću".

Ključna faza ovdje je "ne posluju radi profita" ("not-for-profit"), što međutim nije isto što i "neprofitna" organizacija ("non-profit"). Socijalna preduzeća imaju za cilj stvaranje profita-ona na taj način obezbjeđuju svoju finansijsku održivost, ali ne postoje prvenstveno radi finansijske dobiti, već radi neke socijalne misije. 

Socijalni poduzetnici su vođe u području socijalne promjene, a možemo ih naći u privatnom, javnom, i ne profitnom sektoru. Možemo reći i da je socijalni poduzetnik pojedinac koji koristi profitabilne strategije, kako bi postigao socijalne ciljeve, simulatno tražeći i finansijske i socijalne povrate na investicije.

 

Medij

https://www.youtube.com/watch?v=IPqn-Ru-_PQ
nazad na vrh

Login